Maxar Redovisning

Vi arbetar digitalt och smart med personligt engagemang

Digital redovisning

Digitalt står för vi skippar pappersexercisen och arbetar datoriserat där vi väljer leverantörer med säkra programlösningar baserade på bästa tänkbara plattformar. Varför krångla till det när man kan använda lätt tillgänglig modern teknik.

Vi arbetar smart

Smart står för enkelt, tidsbesparande och kostnadseffektivt. Maxar arbetar med paket till fasta priser, du som företagare väljer vad du vill ska ingå i ditt paket. Bokföring blir mer och mer automatiserad, med förfinade funktioner kommer våra system att kunna ta över mycket rutinarbete som till exempel att tolka information. Detta innebär att du som entreprenör med ekonomiansvar får en mer kontrollerande roll framöver.

Närvarande och tillgängliga

Personligt engagemang innebär att vi bryr oss seriöst om dig och ditt företag. Vårt personliga engagemang stärker dig som företagare så att du får koll på ditt företags affärer. Vi eftersträvar ett jämnt kontinuerligt flöde för alla våra processer, vilket borgar för att kvaliteten stärks. Så kallade ”flaskhalsar” och ”arbetstoppar” förebyggs effektivt hos såväl våra kundföretag som hos oss på Maxar.

  Känns bokföringen alltför betungande?

Känns bokföringen alltför betungande?

Att få vara del i skötseln av olika företags ekonomi och administration är för Maxar ett hedersuppdrag som vi tar på största allvar. Vi värnar om såväl professionalitet, integritet och kvalitet som den lilla extra kundservicen.

Maxar är specialiserade på små ägarledda företag
Vi på Maxar vet att man som småföretagare ställs inför många utmaningar. Önskar du en samtalspartner som du kan diskutera dina konfidentiella affärshemligheter med får du en erfaren, mångsidig, kollega tillika bollplank hos oss.

Albert Jacobs
Albert Jacobs
Founder & CEO
Tonya Garcia
Tonya Garcia
Account Manager
Linda Guthrie
Linda Guthrie
Business Development

Happy Customers

Cloud computing subscription model out of the box proactive solution.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Latest news