Digital redovisning

Löpande bokföring – Maxar rekommenderar ett jämnt transaktionsflöde

Med löpande bokföring menar man att samtliga affärshändelser bokförs kontinuerligt i ett redovisningssystem efterhand som de inträffar av dig som företagare. Företagets försäljning ger inkomster och inbetalningar på bankkontot. Fasta och rörliga kostnader leder till utbetalningar.

Exempel på bokföring av affärshändelser

  • Registrering och avstämning av leverantörsfakturor och utbetalningar
  • Registrering och avstämning av kvitton för inköp och kontanta utlägg
  • Registrering och avstämning av kundfakturor och inbetalningar
  • Registrering och avstämning av kassarapporter
  • Registrering och avstämning av skatter och avgifter
  • Upprättande av lönebesked och avstämning av utbetalningar samt kontrolluppgifter
  • Upprättande av moms och arbetsgivardeklarationer

Redovisningsrapporter avseende resultat- och balansräkning skapas månadsvis och presenteras i den ekonomiska översikten grafiskt och med nyckeltal.

Årliga tjänster – när Maxar har skött redovisningen är stor del av jobbet redan avklarat

De årliga tjänsterna varierar något beroende på företagsform. För enskild firma kan det vara förenklat bokslut, medan det för aktiebolag omfattar årsredovisning och fastställandeintyg till Bolagsverket.

Företagsform och omfattning styr även vilka delar som är tillämpliga beträffande inkomstdeklaration.

Maxar erbjuder även de årliga tjänsterna till fasta priser.

 

Intresseanmälan