Webbaserat

Såhär fungerar digital ekonomiadministration med Maxar Redovisning

Allt bokföringsmaterial skickas elektroniskt kontinuerligt under hela redovisningsperioden.
Senast fem dagar efter periodens slut är månadens affärshändelser med såväl underlag som kontoutdrag från banken bearbetat. Med Björn Lundén-appen finns integration till de vanligaste bankerna och fler är på ingående. Med Digitala Företaget används bankkontoutdrag i Excelformat.
Vi på Maxar Redovisning finns hela tiden till hands. Du som företagare hanterar själv alla dina betalningar såsom leverantörsfakturor, löner, skatter och avgifter.

Du som företagare hanterar själv alla dina betalningar såsom leverantörsfakturor, löner, skatter och avgifter.

Självklart hjälper vi dig att komma igång med introduktion och instruktioner på uppstartsmöte! Våra digitala verktyg är främst Digitala Företaget och Björn Lundén-appen.

Med dessa applikationer har vi stor flexibilitet att anpassa upplägget efter dina och ditt företags behov.

Dina behov styr våra digitala rutiner