Bokföring

Löpande bokföring och redovisning

Med löpande bokföring menar man att samtliga affärshändelser bokförs kontinuerligt av dig som företagare i ett bokföringssystem efterhand som de inträffar. Företagets försäljning ger inkomster och inbetalningar på bankkontot. Fasta och rörliga kostnader leder till utbetalningar.

Med redovisning avses mycket mer än den löpande bokföringen som till exempel bokslut, årsredovisning med bilagor och specifikationer. Maxar Redovisning erbjuder tilläggstjänster för redovisningstjänster utöver den löpande bokföringen. När vi har skött den löpande bokföringen är mycket av arbetet gjort inför de årliga tjänsterna.

Exempel på bokföring av affärshändelser

  • Registrering och avstämning av leverantörsfakturor och utbetalningar
  • Registrering och avstämning av kvitton för inköp och kontanta utlägg
  • Registrering och avstämning av kundfakturor och inbetalningar
  • Registrering och avstämning av kassarapporter
  • Registrering och avstämning av skatter och avgifter
  • Avstämning av utbetalningar samt kontrolluppgifter
  • Upprättande av moms och arbetsgivardeklarationer

Bokföringens redovisningsrapporter avseende resultat- och balansräkning skapas månadsvis och presenteras i den ekonomiska översikten grafiskt och med nyckeltal.

Intresseanmälan