Tjänster

Automatiserade flöden frigör värdefull tid för annat. Vi stöder våra kunders affärsmodell, specifika behov och önskemål i upplägget av de administrativa rutinerna.

Bokföringstjänster

Vi arbetar med löpande bokföring, årsbokslut, förenklat årsbokslut, rådgivning och hjälper personer som vill starta företag att komma igång med sin verksamhet.

Årsbokslut